Nhảy tới nội dung

Kế hoạch cải tiến sản phẩm

· 2 phút để đọc
Dzung Do

2023-03-31. V6.5.4

  • Layout manager
  • Search and replace massive content
  • Cộng tác nhóm khi soạn thảo bài viết
  • Bỏ token trong khu vực quản trị
  • Mẫu nội dung cho trình soạn thảo
  • Bổ sung chức năng tìm kiếm cho danh sách dài trong khu vực admin
  • Build giao diện tự động theo từng website
  • Code lại menu với mục tiêu thân thiện hơn
  • Thay đổi cách cấu hình mô-đun
  • Tích hợp Google Indexing API
  • Hỗ trợ liệt kê anchor text cho toàn bộ site
  • Hỗ trợ tư vấn sửa chính tả
  • Tool kiểm lỗi ảnh
  • Tool kiểm tra link gãy
  • Cookie Consent
  • Hỗ trợ upload nhiều ảnh đồng thời cho thư viện
  • Tối ưu lại phần backup dữ liệu
  • Form builder
  • Tích hợp tiktok
  • Customer portal, self service to manage issue & ticket
  • Tích hợp Google Ads, Facebook Ads
  • Admin tasks: doing